Factuur - ApFab's reactie

Na het gedachtenexperiment over een reactie op de factuur die ApFab van Reprorecht kreeg, leek het me grappig om dit in daden om te zetten.

In een bijgesloten brief  bied ik eerst netjes mijn verontschuldiging aan voor het vernietigen en het aanzien voor spooknota van hun factuur van vorig jaar. Vervolgens deel ik mede dat de maatschap ApFab geen kopieerapparaat bezit. Ik besluit met: We komen echter steeds vaker fotokopieën van ons werk tegen. Van erbarmelijk slechte kwaliteit overigens: met on-ogelijk raster, met verschoven kleuren en vaak ook nog op 80 grams papier. Bijgesloten een factuur voor de eerlijke vergoeding die we hiervoor verwachten.

Ik heb vier mogelijke vervolgscenario's bedacht:
  1. De meest waarschijnlijke. Reprorecht reageert niet.
  2. Reprorecht ziet er de humor van in en stuurt een formulier Aanvraag Kopieervergoeding op.
  3. Albert krijgt politie aan de deur voor het versturen van een spooknota. 
  4. Reprorecht betaalt netjes. In dat geval kopen we een kopieerapparaat.


1 opmerking: